Halimbawa ng Talumpati

|

Basahin ang mga halimbawa ng talumpati at mga matututunan sa mga ito sa ibaba.

Paano gumawa ng talumpati?

Ang talumpati ay mga koleksyon ng talatang binubuo ng isang opinyon, buod, o pagsasalaysay ng isang mananalita na itinatanghal sa entablado na may target na pangkat ng mga tao. Ang talumpati’y ginagawa upang manghikayat, magpaalam, mangatwiran, o tumugon sa mga katanungan kung kaya’t kailangan na maayos ang pagkakagawa nito.

Upang makabuo ng maganda at epektibong talumpati, importanteng mabigyan ng pansin ang mga sumusunod na gabay:

  1. Tanungin ang sarili. Tungkol saan ba ang talumpati? Bakit mo ito ginagawa? Alam mo ba nang lubusan ang paksa o dapat mo pang magsaliksik? Ano ang nais mong maging reaksyon ng mga tagapakinig sa huling parte ng talumpati? Ang pagsagot sa mga katanungang ito ay makatutulong sa paghahanda ng talumpati.
  2. Gumawa ng balangkas. Ang paggawa ng balangkas ay mainam upang mabigyan ng ‘guide’ ang manunulat. Maiiwasan din nito ang pagkawala ng mga ideya at pagkagulo ng pagkakasunod sunod ng mga punto.
  3. Isulat ang talumpati alinsunod sa ginawang balangkas. Ang balangkas ay ginawa upang mahanay nang maayos ang mga ideya’t opinyon ng tagapagsalita.

Halimbawa ng Talumpati
Basahin kung ano ang talumpati dito. Kung may katanungan, i-komento sa ibaba. Maraming salamat!

+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email