Browsing Category

Worksheets

Pang-angkop Worksheet - Gabay.phDownload A. Isulat sa patlang ang tamang pang-angkop (-ng, -g, o na). 1. Bumili ako ng masarap ___________ almusal. 2. Mahilig siya magbasa ng mga kwento ___________ bayan. 3. Si Benjamin ang ikalawa ___________ anak ni Ginang Garcia. 4. Magkaibigan
Read More...