About Gabay

Ang Gabay ay pinamamahalaan ng dalawang manunulat:

  • Binibining France: guro sa asignaturang Filipino
  • Tita Mariel: Isang manunulat at blogger

Layunin naming magsilbing gabay sa mga mag-aaral at guro sa Pilipinas. Ang Gabay ay naglalaman din ng mga araling may kinalaman sa Pilipinas kaya naman hindi lamang sa asignaturang Filipino ang pokus nito kundi pati na rin sa iba’t ibang kawili-wiling pangyayari sa Pilipinas. Kami rin ay magsusulat ng iba’t ibang paksa gamit ang wikang Ingles.

Sinisikap din namin na mahikayat ang mga kabataan na magbasa ng mga babasahing Filipino at mapalaganap ang kultura ng ating bansa.

May mga kasulatan dito gaya ng blogs na pawang opinyon lamang ng mga manunulat. Mayroon ding mga kasulatan na nasa wikang Ingles.

Inaanyayahan namin kayong magpasa ng inyong mga sariling likha sa alin man sa mga paksang nakalathala upang mas marami pa tayong matulungang kabataan at mga mag-aaral. Magpasa ng likha dito.

Kung may katanungan, mangyari lamang pumunta sa pahinang ito.

*Ang mga larawan na nasa website ay kadalasang galing sa Unsplash, Pexels, at Pixabay maliban nalang kung may ibang nabanggit. Marami ring orihinal na gawa ng mga manunulat.


Copyright Policy

Materials from this site are copyrighted by Gabay unless stated. We’ve collected different educational materials from different online and offline sources that we believe are of public domain. If you own any of the posted materials on this site, please inform us and we will immediately remove such materials.

All of the posted information on this site is for educational purpose only. You are free to use them for personal purposes only.

Original Works Licensing

The works on this site are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. You may redistribute our materials as long as you are not making money out of it and you give us appropriate credits.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

Follow by Email