Ano ang Gabay?

Layunin namin na magsilbing gabay sa mga mag-aaral at guro sa Pilipinas. Ang Gabay ay naglalaman din ng mga araling may kinalaman sa Pilipinas kaya naman hindi lamang sa asignaturang Filipino ang pokus nito kundi pati na rin sa ilang aralin gaya ng Sibika at Kultura.

Sinisikap din namin na mahikayat ang mga kabataan na magbasa ng mga babasahing Filipino at mapalaganap ang kultura ng ating bansa.

Kaya naman inaanyayahan namin kayong magpasa ng inyong mga sariling likha sa alin man sa mga paksang nakalathala upang mas marami pa tayong matulungang kabataan at mga mag-aaral. Magpasa ng likha dito.

Kung may katanungan, mangyari lamang pumunta sa pahinang ito.

*Ang mga larawan na nasa website ay kadalasang galing Sa Unsplash, Pexels, at Pixabay maliban nalang kung may iba kaming binanggit.


Copyright Policy

Materials from this site are copyrighted by Gabay unless stated. We’ve collected different educational materials from different online and offline sources that we believe are of public domain. If you own any of the posted materials on this site, please inform us and we will immediately remove such materials.

All of the posted information on this site is for educational purpose only. You are free to use them for personal purposes only.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.