Ang anyong tubig/yamang tubig o body of water ay may iba't ibang sukat at itsura. Tubig ang sumasakop sa planeta kaya naman marami ang mga klase ng anyong tubig na makikita sa iba’t ibang lugar sa mundo. Ang mga anyong tubig ay maaaring sariwa o tubig-alat. Mayroong din namang dumadaloy gaya ng
Read More...
A. Panuto: Isulat kung ito, nito, o dito ang nakasalungguhit na salita o parirala. ________________ 1. Ang singsing ay bigay sa akin ni Lola. ________________ 2. Kumakain si Marie ng chicharong bulaklak. ________________ 3. Malinis at maayos na ang tulugan ng aso. ________________ 4.
Read More...
Panghalip Worksheet #3- Gabay.phDownload Panuto: Piliin ang tamang panghalip ang mga patlang upang makumpleto ang pangungusap. ANG MENSAHE NI MIKO KAY ISKO Minamahal kong Isko, Kamusta ka na Isko? Mabuti naman (ako, ikaw) dito sa bahay. Dumaan kanina (ito, dito) si Kelly at may bitbit
Read More...
Panghalip Pananong Worksheet - Gabay.phDownload Panuto: Punan ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng nararapat na panghalip na pananong na nasa kahon. ANO SINO SAAN BAKIT KAILANPAANO 1. __________ ang baon mo ngayong araw? 2. Nawawala ang wallet ko. Naalala mo ba kung
Read More...