Panuto: Hanapin at bilugan ang mga panghalip panaklaw sa bawat pangungusap. 1. Walang sinuman ang maaring manghusga sa kanyang kapwa. 2. Dumagsa ang madla sa plasa upang mapanuod ang pagdiriwang. 3. Ang iba sa mga manlalaro ay hindi nakasama sa palarong pambansa. 4. Inaanyayahan ang
Read More...
Panuto A: Punan ng ako, ikaw, o siya ang patlang. Ang kaibigan kong si Matty ay mas matangkad sa akin. _________________ ang pinakamatangkad sa buong magkakaibigan. Sinabi ng guro ko na _________________ ang napiling lumahok sa aming klase na lumaban sa Quiz Bee. Sabi ni nanay
Read More...
Kailanan ng Pangngalan Worksheet - Gabay.phDownload Panuto: Salungguhitan ang kailanan ng pangngalan sa bawat pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay isahan, dalawahan, o maramihan. Halimbawa: Maramihan 1. Masayang nagtatakbuhan ang magpipinsan. ________________________ 1. Magkasabay
Read More...