Ano ang Gabay?

Layunin namin na magsilbing gabay sa mga mag-aaral at guro sa Pilipinas. Ang Gabay ay naglalaman din ng mga araling may kinalaman sa Pilipinas kaya naman hindi lamang sa asignaturang Filipino ang pokus nito kundi pati na rin sa ilang aralin gaya ng Sibika at Kultura.

Sinisikap din namin na mahikayat ang mga kabataan na magbasa ng mga babasahing Filipino at mapalaganap ang kultura ng ating bansa.

Kaya naman inaanyayahan namin kayong magpasa ng inyong mga sariling likha sa alin man sa mga paksang nakalathala upang mas marami pa tayong matulungang kabataan at mga mag-aaral.