Talumpati tungkol sa pamilya

|

Narito ang mga halimbawa ng talumpati tungkol sa pamilya.

Isinasaad ng artikulo na ito kung tungkol saan ang mga halimbawa ng talumpati, ang mga aral, at mga matututunan dito

Kung may komento o katanungan, maaari mong i-komento sa ibaba.

SANDALAN 

  • Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpati

Ang pamilya ay binubuo ng ina, ama, at mga anak. Pwede ring ina o ama lang. Pwede ring walang anak. Ngunit, hindi lang ang mga miyembro ang basehan ng pagiging isang pamilya. Ito ay ang pagmamalasakit, pagmamahal, at walang sawang suporta ibinibigay ng isa’t isa.

Tinatalakay ng talumpati ang pagmamahal at ang mainit na koneksyon ng pagiging isang pamilya sa Pilipinas.

Talumpati Tungkol sa Pamilya

  • Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpati

May masama at magandang dulot ang kultura ng pagkakapamilya sa Pilipinas: ang posibilidad na lumaking dependent ang masamang resulta, at ang pagkaroroon ng malapit na koneksyon at emosyonal na kaagapay ang magandang resulta. Layunin ng talumpati ang ipaalam ang lebel ng kahalagahan ng pamilya para sa isang Pilipino, at kung bakit nakaukit na ito saating sistema.

Pagmamahal ng Magulang Ating Bigyang Halaga

  • Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpati

Ni minsan ba, nasabihan niyo na ang inyong mga magulang ng “I love you”? Naramdaman ba ng mga magulang niyo ang inyong pagpapasalamat at pagmamahal? Kahit na hindi man ay hindi alintana ng mga magulang ang pakikitungo ng kanilang mga anak sa kanila bagkus ay mas pag-iigihan pa nila upang maging matagumpay kayo sa kinabukasan. Dahil ang katotohana’y wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng mga magulang.

Mahihinuha sa talumpati ang perspektibo ng mga magulang, at kung gaano nila kahandang ibigay ang lahat upang mabuhay ito.

+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
Follow by Email