Be a contributor

Inaanyayahan namin kayong magpasa ng inyong mga sariling likha sa alin man sa mga paksang nakalathala sa website na ito upang mas marami pa tayong matulungang kabataan at mga mag-aaral. Hindi ilalagay sa ngalan ng Gabay ang iyong mga likha, sa halip ay ilalathala namin at ilalagay ang iyong pangalan. Maaari kayong magpasa ng kahit ilang likha at susuriin namin isa-isa kung maaari namin mailalathala ang mga ito. Maaari ring maglagay ng iyong website o lugar kung saan pwedeng makita ang iba mo pang mga isinulat.

Sabay-sabay nating pagyamanin ang kultura ng Pilipinas. Maraming salamat.

    Follow by Email