Talumpati tungkol sa pag-ibig

|

Narito ang mga halimbawa ng talumpati tungkol sa pag-ibig. Kung may komento o katanungan, maaari mong i-komento sa ibaba.

Ang Pag-Ibig

  • Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpati

Ang pag-ibig ay isang napapopular na emosyon ngunit napakalawak naman ng konsepto’t depinisyon nito. Nararamdaman ng lahat ang pagmamahal: pwedeng sa pamilya, sa kaibigan, o sa iyong natatangi.  Napakagandang maranasan ang pag-ibig kung kaya’t mapabubuti ang mundo kung tayong lahat ay nagmamahalan.

Layunin ng talumpati na bigyang linaw at sapat na depinisyon ang pag-ibig sa mga mambabasa. 

Kapangyarihan ng Pag-Ibig

  • Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpati

Dahil sa lahat ng tao ay nakararanas ng pag-ibig, hindi na nakagugulat napamakapangyarihan nito. Minsan ay lumalabag na ito sa mga nakasanayan ng tao. Napapawi ng pag-ibig ang pinakasakim na katauhan at pinakaginaw na puso.

Ipinapahayag ng talumpati ang kalakihan ng kapangyrihan ng pag-ibig at kung paano ito nagagamit upang mapabago ang lipunan at ang kasamaan ng tao.

Ano ang Uunahin: Pag-Ibig o Pag-aaral?

  • Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpati

Ang pagpapapili sa pag-ibig o pag-aaral ang isa sa mga problema na kinahaharap ng mga mag-aaral at kabataan ngayon. Dapat bang piliin ang pag-ibig, na nakapagdudulot ng magkahalong saya at kalungkutan? O dapat bang piliin ang pag-aaral na kung saan ay pasakit ang dala ngunit isang pundasyon para sa magandang kinabukasan?

Nais ipadama ng talumpati ang kaguluhan sa isip ng mga kabataan sa pagpili sa dalawang bagay na importante sa kanila. Sa pagdadagdag, nais din nitong ipahayag na ang kabataan ay marunong pumili ng mga desisyong nakabubuti sa kinabukasan.

+1
0
+1
4
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
Follow by Email