Browsing Category

Araling Filipino

Ano ang Kasaysayan?

Ating alamin at intindihin kung ano ang kasaysayan at kahalagahan nito. Ano ang Kasaysayan? Malimit na napag-aaralan ang kasaysayan ng mga bagay at pangyayari ngunit hindi

Ano ang Kultura?

Ang kultura ay ang pagkita ng kasaysayan ng isang grupo sa masining na paraan. Maaari din na ipinapakita dito ang kaugalian, batas, paniniwala, kakayahan, at kaalaman ng grupo. May

Ano ang Ekonomiks?

Ang ekonomiks ay ang pag aaral ng kung saan nilalagay ng mga tao ang kanilang yaman. Pinag-aaralan din dito ang ugali ng mga tao sa pagkonsumo, kalakal, at paglikha ng yaman. Nakapokus ang