Browsing Category

Araling Filipino

Anyong Lupa

Ano ang anyong lupa Ang anyong lupa o yamang lupa ay isang buong heograpikal na yunit na kadalasang nakikita sa taas ng isang lokasyon o tanawin. Nakikita rin ito sa pinakamababang

Anyong Tubig

Ang anyong tubig/yamang tubig o body of water ay may iba't ibang sukat at itsura. Tubig ang sumasakop sa planeta kaya naman marami ang mga klase ng anyong tubig na makikita sa iba’t ibang

Ano ang Dula?

Ang dula o drama ay isang nakakaaliw na kategorya sa panitikan. Ito ay ginagawa ng iba't ibang aktor sa entablado sa harap ng madla o di kaya'y sa paraan ng pagiging isang pelikula. Mayroon…

Ano ang Balagtasan?

Ang balagtasan ay mayroong dalawa o higit pa na mga kalahok na mayroong pinagtatalunang tungkol sa isang napiling paksa. Bawat kalahok ay magpapahayag ng kanya-kanyang mga pananaw na pawang…