Browsing Category

Paksa

Sa kalagitnaan Luzon ay may kaisa-isang bundok, ito ay ang bundok ng Arayat. Mala-maharlika ang tindig ng bundok na ito. Dito nagmula ang magandang alamat ni Mariang Sinukuan. Noong unang panahon, sagana sa bungang kahoy at malulusog na hayop ang bundok ng Arayat. Sa paligid nito ay mayabong ang…
Read More...

Ang Pilosopo

Noong unang panahon, sa isang bayan ay may taong mga naninirahan na  sunod-sunuran sa kanilang pinuno dahil sa…
Si Baltog ay isang batang lalaki na malakas, mabait at matipuno. Siya ay anak ni Handiong, ang pinuno ng kanilang pamayanan. Isang araw, ikinuwento ng kanyang ama ang kaawa-awa nilang kalagayan sa lupain ng Samar. Napakarami nilang kaaway na laging dumarating upang sirain ang kanilang pananim at…
Read More...
Noong araw, ang mga punong mangga ni Mang Isko ay halos magkakapareho lamang ang laki na tinatawag ding puhutan. Napakatamis kapag nahinog at kinahihiligan ng mga bata. Isang araw may isang dalagang dumaan sa manggahan ni Mang Isko. Nagkusa si Mang Isko na bigyan ito. Agad natuwa ang binibini at…
Read More...