Panghalip at Pang-angkop Worksheet

|

Narito ang libreng Panghalip Pang-angkop Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


Panuto: Piliin mula sa kahon ang hinahanap na panghalip panao upang makumpleto ang pangungusap.

ako ka mo
sayo ikaw kami

1. ______________________ ba yung water tumbler na pula?

2. Kasama ______________________ ba sa lakbay-aral natin sa museo?

3. ______________________ ang mga pinili na mamuno sa flag ceremony bukas.

4-5. Kilala ______________________ si Ginoong Garry? Inutusan kasi ______________________  na ibigay sa kanya ang mga ito.

6. ______________________ ba ang kapatid ni Mateo?

Panghalip Pamatlig

Panuto: Punan ng angkop na panghalip pamatlig ang mga larawan at gamitin ito sa pangungusap.

I-download ang libreng PDF upang makita ang mga imahe na ginamit dito.


Panghalip Pananong

Panuto: Bumuo ng mga katanungan gamit ang mga hinihinging panghalip pananong at ibigay ang sagot sa mga ito.

Halimbawa: Tanong: Bakit Bakit ka pumunta sa klinika? Sagot: Pumunta ako sa klinika dahil masakit ang tiyan ko.
Tanong Sagot
Ano-ano    
Sino    
Magkano    

Pang-angkop

Panuto: Isulat ang nararapat na pang-angkop sa bawat bilang.

mabagal____________pagong mabuti____________kaibigan matulin____________pusa
mabango____________bulaklak masarap____________pagkain laruan____________matibay
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Follow by Email