Ang pangatnig o conjunction sa wikang Ingles ay isang kataga o salita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Halimbawa ng Pangatnig: at o habang ni pero subalit ngunit datapwat sapagkat kundi bagamat sana kaya kapag kung maging dahil kasi pati maliban kung…
Read More...
Ang pang-ukol o preposition sa Ingles ay mga salita o kataga na nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa iba pang salita o parirala sa pangungusap. sa ng ni nina tungkol sa tungkol kay para sa para kay laban sa laban kay ukol sa ukol kay ayon sa ayon kay Ang mga pang-ukol na may “sa”…
Read More...