Ang pangatnig o conjunction sa wikang Ingles ay isang kataga o salita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Halimbawa ng Pangatnig: at o habang ni pero subalit ngunit datapwat sapagkat kundi bagamat sana kaya kapag kung maging dahil kasi pati maliban kung…
Read More...
Ang pang-ukol o preposition sa Ingles ay mga salita o kataga na nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa iba pang salita o parirala sa pangungusap. sa ng ni nina tungkol sa tungkol kay para sa para kay laban sa laban kay ukol sa ukol kay ayon sa ayon kay Ang mga pang-ukol na may “sa”…
Read More...
Natatangi sa Negros ang barangay ni Datu Ramilon dahil sa kanyang kahanga-hangang katapangan at kabaitan. Dagdag sa pagiging bantog ng datu ang pagkakaraon ng napakandang anak na nagngangalang Kang. Hindi tumututol si Datu Ramilon sa pamimintuho ng kalalakihan sa kanyang anak dahil sa siya ay isang…
Read More...