Browsing Tag

Worksheet sa Filipino

Panghalip Pamatlig

A. Panuto: Isulat kung ito, nito, o dito ang nakasalungguhit na salita o parirala. ________________ 1. Ang singsing ay bigay sa akin ni Lola. ________________ 2. Kumakain si Marie ng