Panghalip Pananong Worksheet

|

Narito ang libreng Panghalip Pananong Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


Panuto: Punan ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng nararapat na panghalip na pananong na nasa kahon.

ANO SINO SAAN BAKIT KAILANPAANO

1. __________ ang baon mo ngayong araw?

2. Nawawala ang wallet ko. Naalala mo ba kung __________ ko ito nilagay?

3. Isasama ko ang kuya ko sa party mamaya. __________ naman ang isasama mo?

4. __________ kayo namimili ng nanay mo tuwing Linggo?

5. __________ masakit ang ulo mo?

6. __________ mo sinagutan ang tanong sa ikalimang pahina?

7. Balita ko na aalis kayo  ni Ben papuntang Davao bukas. __________ kayo babalik?

8. __________ ang may-ari ng kuwadernong ito?

9. __________ ba magluto ng adobong manok?

10. __________ lumilipat ng lugar ang ating mga ninuno noon?

11. __________ matatagpuan ang pinakamahabang tulay sa Pilipnas?

12. __________ ang paborito mong asignatura ngayong taon?

13. Mayroong tatlong kapatid si Pedro. __________ ang pinakamaliit sa kanilang tatlo?

14. Alam mo na ba kung __________ ginagawa ang eroplano?

15. Nasasabik na akong makapiling ang aking ina. __________ ko kaya siya ulit makikita?

+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1

Leave a Comment

Follow by Email