Lawiswis Kawayan Lyrics

|

Ako magtatanom lawiswis kawayan
Akon la kan pikoy palataylatayan
Sabahis nga pikoy ka-waray batasan
Sinmulod ha kwarto, kan inday higdaan.

An panyo, an panyo nga may sigarilyo,
Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento
An nasisinahan, an nabi- an nabibidu-an
Tungod la han gugma nga waray katuman.

An ine nga hugpo lawiswis kawayan
Diin an higugma nga may rayandayan
Magtutugtog dayon mga ginlatayan
Maglipay ngatanan mga kasaangkayan.

An ine nga pikoy nga pikoy paglupad murayaw
Natuntong han sanga dagos paparayaw
Binuklad an pako, an pako daw hilaw nga dahon
An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan.

Hi Mano palabio mahal magbaligya
Adobo sitsaron upod an mantika
Ginpadisan hin luyat nga tarong
Hi mano Palabio mahal la gihapon.

 

+1
6
+1
1
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
Follow by Email