Ano ang panghalip? Uri, kahulugan, at halimbawa nito.

|

Ang panghalip o pronoun sa Ingles ay salitang ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng tao, bagay, lugar, o pangyayari.

Uri ng Panghalip:

 1. Panao – ay mga panghalip na ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng tao. Ito ay maaaring mauri sa tatlo:

a. Panauhan – taong tinutukoy ng panghalip. Ito ay maaaring:

 • Unang panauhan – nagsasalita
 • Ikalawang panauhan – kinakausap
 • Ikatlong panauhan – pinag-uusapan

b. Kailanan – dami o bilang ng tinutukoy. Ito ay maaaring isahan, dalawahan, o maramihan.

c. Kaukulan – nagpapakita ng gamit ng panghalip sa pangungusap. Ito ay maaaring:

 • Palagyo – ginagamit ang panghalip bilang simuno. Halimbawa: ako, ikaw, siya
 • Paukol – ginagamit bilang layon ng pang-ukol. Hal: ko, mo, ninyo
 • Paari – nagsasaad ng pag-aari ng isang bagay. Hal: akin, iyo, kaniya
Panauhan/KailananKaukulan
PalagyoPaukolPaari
Isahan
Unaakokoakin
Ikalawaikaw, kamoiyo
Ikatlosiyaniyakaniya
Dalawahan
Unakami,tayonatinatin
Ikalawakayoninyoinyo
Ikatlosilanilakanila
Maramihan
Unakami,tayonamin, natinatin, amin
Ikalawakayoninyoinyo
Ikatlosilanilakanila

 

 1. Pamatlig – panghalip na inihahalili sa ngalan ng bagay o lugar na itinuturo. Ito ay nahahati sa dalawa:

a. Panghalip Pamatlig na Pambagay

 • Ito – kung malapit sa nagsasalita ang bagay na itinuturo
 • Iyan – kung malapit sa kinakausap ang bagay na itinuturo.
 • Iyon – kung malayo sa nag-uusap ang bagay na itinuturo.

b. Panghalip Pamatlig na Panlunan

 • Dito – kung ang lugar na itinuturo ay malapit sa nagsasalita.
 • Diyan – kung ang lugar na itinuturo ay malapit sa kinakausap.
 • Doon – kung ang lugar na itinuturo ay malayo sa nag-uusap.
 1. Panaklaw – ito ay tumutukoy sa kaisahan o kalahatan ng mga tinutukoy na tao, bagay, o lugar.

Mga halimbawa: lahat, anuman, alinman, sinuman, isa, lima

 1. Patulad – ito ay kumakatawan sa bagay o pangyayaring pagtutularan o paghahambingan.

Mga halimbawa: ganito, ganiyan, ganoon

 1. Pananong – ito ay panghalip na ginagamit sa pagtatanong. Ito ay maaaring isahan o maramihan.

Mga halimbawa: sino, sino-sino, ano, ano0ano, saan, saan-saan

+1
3
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
Follow by Email