Ano ang Hinuha? Kahulugan at Halimbawa

|

Ang hinuha ay isang prediksyon o palagay sa mga bagay.

Ayon sa Tagaloglang, ang hinuha ay masasabi ring sapantaha, akala, opinyon, paniniwala, o hula. Sa madaling salita ito ay isang bagay na iyong naiisip.

Ano ang hinuha?

Ang paghihinuha ay isang mahalagang bahagi ng kritikal na pag-iisip.

Ang hinuha ay ang proseso ng paggamit ng lohika upang makarating sa isang konklusyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga ebidensya at obserbasyon na hindi maaaring mapatunayan nang direkta.

Maaaring magamit ang mga hinuha sa iba’t ibang larangan gaya ng matematika, ekonomiya, maging sa agham. Nagsasangkot ng paggamit ng lohika upang makakuha ng mga konklusyon na nagmula sa iba’t ibang katibayan.

Ang salitang “hinuha” ay “inference” sa Ingles na nagmula sa salitang Latin na “inferre”.

Halimbawa ng hinuha

Ang paghihinuha ay may iba’t ibang mga iba’t ibang kahulugan, ngunit sa karamihan ng oras ginagamit ito upang pag-usapan ang tungkol sa pagguhit ng mga konklusyon, madalas na batay sa limitado o hindi direktang ebidensya.

Halimbawa:

Kung sasabihin ko na ang laylayan ng iyong bagong damit ay nakakaligtas, maaari mong mahinuha na ako ang gumawa nito.

Kung sasabihin ko sa iyo na nakita ko ang iyong kapatid na babae at siya ay may suot na bagong jacket, maaari mong mahinuha na binili niya ito.


Naintindihan mo na ba kung ano ang hinuha? Kung may iba kang halimbawa ng hinuha ay maaari mo itong ikomento sa ibaba.

+1
23
+1
8
+1
8
+1
19
+1
8
+1
11
+1
19

1 thought on “Ano ang Hinuha? Kahulugan at Halimbawa”

Comments are closed.

Follow by Email