Ang Bundok ng Kanlaon

0 2,065

Natatangi sa Negros ang barangay ni Datu Ramilon dahil sa kanyang kahanga-hangang katapangan at kabaitan. Dagdag sa pagiging bantog ng datu ang pagkakaraon ng napakandang anak na nagngangalang Kang.

Hindi tumututol si Datu Ramilon sa pamimintuho ng kalalakihan sa kanyang anak dahil sa siya ay isang maunawain at mapagmahal na ama. Madalas nga niyang sinasabi: “Ang lalaking maibigan ng aking anak ay hindi ko tutulan. Igagalang ko ang kanyang kapasyahan kung ito ang kanyang ikaliligaya.”

Sa dinami-dami ng mga nangingibig kay Kang, ang nagkapalad ay si Laon na anak ng isang raha sa kalapit ng barangay. Isang araw, naglakas-loob ang magkasintahan na magtapat.

“Ama,may sasabihin po sa inyo si Laon,” ang bungad ni Kang kay Datu Ramilon.

“Magasalita ka, binata,” tugon ng datu. ” Ano ang iyong pakay?”

“Nais ko pong hingiin ang inyong pahintulot sa aming pag-ibigan ni Kang.” pagtatapat ni Laon.

“Wala kang aalalahanin,” sagot ni Datu Ramilon. “Humanda kayo at indaraos natin ang inyong kasal sa kabilugan ng buwan.”

Naghandog si Laon ng dote kay Datu Ramilon. Sagana ang hapag-kainan sa mga masasarap na pagkain bilang pagsalubong sa patataling-puso nina Kang-Laon.

Subalit hindi pa natatapos ang seremonya ng kasal ay biglang narinig ang malakas na tinig ng isang kawal. “Mahal na Datu Ramilon! Mahal na Datu Ramilon! Dumarating po ang pangkat ni Datu Sabunan!”

Si Datu Sabunan ng Palawan ay masugid na manliligaw ni Kang. Nagpasya itong lumusob sapagkat nabalitaang ikakasal sina Kang at Laon. Mabilis na iniutos ni Datu Ramilon na harapin ng kanyang mga kawal ang kalaban. Naganap ang madugong labanan at sa kasamaang-palad ay nalipol ang pangkat ni Datu Ramilon.

Sa tibay ng pa-iibigan nina Kang at Laon ay natagpuan ang kanilang bangkay na magkayakap at may lumitaw na munting burol sa kinamatayan ng magkasintahan.

“Aba! Lumalaki ang burol na kinalugmukan nina Kang at Laon!” Nasambat ng isang kawal.

“Oo nga at tila nagiging mabilis ang paglaki.” ayon naman sa kausap.

Mula noon ang dating maliit ng burol ay naging isang malaking bundok. Tinawag ito ng mga tao na bundok nina Kang at Laon subalit sa paglipas ng panahon, ito ay kinilalang bundok ng Kanlaon.

Mula sa: alamatatibpa

You might also like
Loading...