Browsing Tag

kwentong bayan

Noong unang panahon, sa isang bayan ay may taong mga naninirahan na  sunod-sunuran sa kanilang pinuno dahil sa takot na lumabag sa umiiral na batas roon. Ang pinunong si Abed ay bumibisita sa kanyang mga tauhan upang alamin kung sino ang mga higit na nangangailangan. Nang mapansin ni Subekat na…
Read More...