Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas

|

Isa ang Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas/Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas o Pledge of Allegiance to the Philippine Flag sa dalawang pambansang panunumpa ng Pilipinas na itinatag dito sa bansa.

Kasama ang Panatang Makabayan, binabanggit ito ng mga Pilipino sa mga seremonyang pang-watawat sa Pilipinas pagkatapos ng pambansang awit at ng panatang makabayan. Isa itong karaniwang gawain sa mga elemetarya at sekondaryang paaralan.

“Ako ay Pilipino

Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas

At sa Republikang kanyang sinasagisag

Na may dangal, katarungan at kalayaan

Na pinakikilos ng sambayanang maka-Diyos,

Maka-kalikasan, maka-tao at maka-bansa.”


Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas

Ang Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ay nagsimula lamang noong naging legal ito sa petsang ikalabindalawang araw ng Hunyo, taong 1996 (ang araw ng kalayaan) sa kapanahunan ng dating presidente ng Pilipinas na si Fidel V. Ramos. Ito’y unang nakasulat sa Kautusang Tagapagpaganap Bilang 343 ng Pilipinas at ‘di kalauna’y nailagay sa Batas Republika Blg. 8941 nang mag-iba ang konstitusyon.

Sa ngayo’y wala pang debate o mga pala tuntunin na nakasaad sa konstitusyon patungkol sa wika ng Panunumpa ng Katapatan sa Watawat, ngunit nagmumukhang hindi naman ito kinakalaban ng mga kritiko sapagkat naisalin ito sa wikang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas.

Kabisado mo pa ba ito hanggang ngayon?

+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Follow by Email