Filipino Worksheets Directory (Free Download)

Ang modified worksheets na ito ay batay sa kasanayan ng mag-aaral. Maaaring may magkakaparehas na katanungan ang dalawa o higit pa na worksheets. Ang mga ito ay orihinal na akda ng isang guro sa Filipino na manunulat din ng Gabay.ph. (All Rights Reserved)

Piliin sa ibaba ang sa palagay mong nararapat saiyo, iyong anak, o iyong estudyante.

Grade 1: Filipino Worksheet

grade1

Grade 2: Filipino Worksheet

grade 2 worksheets

Grade 3: Filipino Worksheet

grade3

Grade 4: Filipino Worksheet

grade4

Gabay – Filipino Worksheet Gr.4 – Modified – 65pts (A)

Grade 5: Filipino Worksheet

grade5

Gabay – Filipino Worksheet Gr.5 – Modified – 50pts (A)

Grade 6: Filipino Worksheet

grade 6 worksheets

Follow by Email