Ano ang Sektor ng Paglilingkod?

|

Ang tersiyaryong sektor, o mas kilala sa tawag na sektor ng paglilingkod, ay ang bahagi ng ekonomiya na nagbibigay ng serbisyo o paglilingkod sa mga konsumer sa halip na kumuha o lumikha ng mga produkto. Saklaw nito ang distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto, lokal man o internasyunal. Sa madaling sabi, ang tersiyaryong sektor ay ang sektor ng serbisyo. 

Hindi naman nahuhuli ang pangatlong sektor pagdating sa kahalagahan nito sa ekonomiya. Napakaimportante ng sektor ng paglilingkod dahil ito ang bahagi ng ekonomiya na tumitiyak na mabibigyan ng maganda at mainam na serbisyo at produkto ang mga mamimili sa pamamagitan ng maayos at maingat na pag-iimbak, pangangalakal, at pagtitinda ng mga produkto. Kagaya ng ibang mga sektor, nagbibigay rin ito ng trabaho sa maraming mamamayan at naglalagay ng dolyar sa bansa.

Sa isang malaya at malawak na ekonomiya, imposibleng hindi makararanas ng mga problema. Hindi nakaliligtas dito ang pangatlong suliranin. Ang mga suliraning ito ay ang mga sumusunod:

  1. Kontraktuwalisasyon. Napakaraming trabahong nakatali lamang sa kontrata ang makikita sa sektor na ito. Buhat nito’y napakaraming mga empleyadong hindi nabibigyan ng regular at permanenteng trabaho. Nagdudulot ng katakutan at pangamba sa mga empleyado.
  2. Brain drain. Dahil maliliit lamang ang mga batas na nagawa upang protektahan ang mga manggagawa, hindi masyadong natatanaw ang laganap na kakulangan sa sahod at benepisyong natatamo ng mga ito. Sa kadahilanang ito ay napakaraming mga mamamayang kinakailangang lumabas ng bansa upang magtrabaho na siyang nagpapaliit ng mga Pilipinong posibleng makapagdadagdag ng impomasyon at kontribusyon sa bansa.

Halimbawa ng Sektor ng Paglilingkod

Kasama sa mga serbisyo ang pagpoproseso ng payroll, pagbili, warehousing, transportasyon, at mga benta. Ang mga serbisyo ay karaniwang ginagawa ng mga empleyado na nagtatrabaho sa ilalim ng kontrata sa kumpanya na lumilikha ng pangangailangan para sa kanilang mga serbisyo.

Ang mga serbisyo ay maaaring nahahati pa sa dalawang pangunahing mga subset: ang direkta at hindi direktang mga sektor ng serbisyo.

Ang direktang serbisyo ay tumutukoy sa mga trabahong direktang gumagawa ng mga kalakal o serbisyong nais o kailangan ng mga customer. Ito ay isang malawak na kategorya at maaaring magsama ng mga trabaho tulad ng mga kinatawan ng mga accountant, auditor, broker, at manggagamot.

Ang hindi direktang serbisyo ay tumutukoy sa mga trabaho na hindi direktang lumilikha ng mga kalakal o serbisyo, ngunit nagbibigay sa mga customer ng isang ideya kung paano nila dapat kunin ang mga serbisyo ng isang partikular na kumpanya. Ang mga halimbawa ng mga hindi derektang trabaho sa sektor ng serbisyo ay may kasamang mga salespeople, consultant, web developer, data analyst, at marketing manager.

Ito pa ang ilang halimbawa ng mga nagtratrabaho sa ilalaim ng sektor ng paglilingkod.

  • mga driver
  • mga salespeople
  • nagkukumpuni ng mga kagamitan
  • kinatawan ng customer service

Gobyerno at Sektor ng Paglilingkod

Maraming mga trabaho sa gobyerno sa sektor na ito, dahil ang gobyerno ay direktang kasangkot sa mga bagay sa isang bansa.

Ang mga trabahong ito ay kinabibilangan ng: abugado sa pagtatanggol, katulong na abugado ng heneral, representante ng abugado ng pangkalahatan, hukom, opisyal ng pulisya, manggagawa ng Serbisyong Panlipunan, inspektor ng paggawa, opisyal ng gabinete, inspektor ng hangganan, opisyal ng riles, inspektor ng buwis, miyembro ng Coast Guard, ahente ng konsul, customs officer, trade representative, at cabinet officer.

Bilang karagdagan, maraming mga trabaho ang ginawa ng gobyerno para sa sa edukasyon.

Ang negosyo sa serbisyo ay hindi lamang malawak sa Estados Unidos, ngunit sa buong mundo.

Iba pang impormasyon tungkol sa Sektor ng Paglilingkod

Ang mga manggagawa sa serbisyo ay madalas na may espesyal na pagsasanay sa mga larangan ng kanilang trabaho, tulad ng mga ligal na isyu, kadalubhasaan sa teknikal, at marami pa. Maaari din silang magpakadalubhasa sa ilang mga larangan, tulad ng komunikasyon o seguridad.

Matatagpuan ang mga ito sa mga pangunahing lungsod, o maaari silang magtrabaho sa maliliit na bayan o lungsod kung saan madali silang mapuntahan. Nakatulong ang internet upang mas gawing pandaigdigan ang industriya ng pagliingkod o serbisyo.

Regulasyon sa Sektor ng Paglilingkod

Maraming mga gobyerno ang lumikha ng mga regulasyon para sa mga empleyado sa publiko at pribadong sektor. Ang mga regulasyong ito ay inilaan upang matiyak na ang mga manggagawa ay protektado at ang mga karapatan ng mga indibidwal na ito ay mapanatili.

Protektado ang mga manggagawa laban sa diskriminasyon at panliligalig ng kapwa gobyerno at ng mga pribadong kumpanya. Ang mga batas at regulasyon sa trabaho ay magkakaiba sa bawat bansa, ngunit sa pangkalahatan ay pinoprotektahan nila ang mga karapatan ng lahat ng mga empleyado anuman ang lahi, kasarian, relihiyon, o bansang pinagmulan.

Sa Pilipinas, ang Department of Labor and Employment o DOLE ang responsable para sa pagpapatupad ng mga batas na ito at pagtulong upang malutas ang mga kaso na naihain laban sa isang negosyo o isang indibidwal.

+1
4
+1
1
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
1
Follow by Email