Ang Pabula ng ‘Ang Aso at Ang Uwak’

|

Basahin ang halimbawa ng pabula tungkol sa ‘Ang Aso at Ang Uwak‘ sa ibaba. Nasa ibaba din ang buod at aral ng pabula na ito.


Ang Pabula ng ‘Ang Aso at Ang Uwak’

Ang ibong si Uwak at lipad nang lipad

Nang biglang makita tapang nakabilad

Agad na tinangay at muling lumipad

Sa dulo ng sanga ng malagong duhat.

Habang kumakain si Uwak na masaya

Nagmakubli-kubli nang huwag makita

Nang iba pang hayop na kasama niya

At nang masarili, kinakaing tapa.

Walang anu-ano narinig ni Uwak

Malakas na boses nitong Asong Gubat

Sa lahat ng ibon ika’y naiiba

Ang kulay mong itim ay walang kapara.

Sa mga papuri nabigla si Uwak

At sa pagkatuwa siya’y humalakhak;

Ang kagat na karne sa lupa’y nalaglag

Kaagad nilundag nitong Asong Gubat.

At ang tusong aso’y tumakbong matulin

Naiwan si Uwak na nagsisi man din

Isang aral ito na dapat isipin

Ang labis na papuri’y panloloko na rin.

Buod ng Pabula

Napakaswerte ni Uwak ng araw na iyon sapagkat nakakita ito ng matabang karne. Agad itong tinuklaw ni Uwak at umalis. Masaya itong kumakain nang makarinig ito ng tahol galing kay Aso.

Pinuri ni Aso ang kulay at kagandahan ni Uwak nang sobra sobra. Natuwa naman si Uwak dahil sa mga papering iginawad ni Aso sa kanya. Sa kanyang katuwaa’y napahalaklak siya at nahulog sa lupa ang napakamasarap na karneng kanyang kinakain. Agad naman itong kinain ni Aso.

Naiwan si Uwak sa himpapawid, sising sisi sa ginawa.

Aral ng Pabula

Hindi lahat ng mga papuring naririnig ay totoo at sinsero. Ang iba sa mga ito’y sinasambit lamang upang makalamang o magamit ka.

Ano ang aral na napulot mo sa halimbawa ng pabula na ito?

+1
2
+1
19
+1
1
+1
1
+1
0
+1
1
+1
1
Follow by Email