Ang Bundok ng Kanlaon

Natatangi sa Negros ang barangay ni Datu Ramilon dahil sa kanyang kahanga-hangang katapangan at kabaitan. Dagdag sa pagiging bantog ng datu ang pagkakaraon ng napakandang anak na nagngangalang Kang. Hindi tumututol si Datu Ramilon sa pamimintuho ng kalalakihan sa kanyang anak dahil sa siya ay isang maunawain at mapagmahal na ama. Madalas nga niyang sinasabi: … Continue reading Ang Bundok ng Kanlaon