Usahay Lyrics

0 50

Usahay magadamgo ako
Nga ikaw ug ako nagkahigugmaay
Nganong damguhon ko ikaw
Damguhon sa kanunay sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da

Nga ikaw ug ako nagkahigugmaay
Damguhon sa kanunay sa akong kamingaw
Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan

Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.