Tula para sa magulang

0 817

Dakilang Ama’t Ina

Simula pagkabata
hanggang sa pagtanda
kayo na ang nag-alaga
sa bisig naramdaman ang pag-aaruga.

Sa bisig lumaking walang malay
na siyang nagbigay kulay sa aking buhay
hanggang sa pagmulat ng mata’y hinintay
na siyang papawi sa lungkot ng inyong buhay.

Natutuwa ako dahil kayo ang bigay ng poong Maykapal
na walang sawang pagtatanggol
at walang hanggang pagmamahal
ngunit ako’y isang suwail
at naging isang hangal…

Na sa aking paglaki’y di inisip ang pagkakamali
na sa lahat ng bagay walang ginawang mabuti
kundi bahid ng masamang ugali
ngunit huli na ang aking pagsisisi.

Kayat panahon na upang kayo’y pasalamatan
sa inyong magandang kalooban…
na nagbigay kulay sa aking kinabukasan
na kahit ano mang bagay o kayamanan
di kayang tumbasan ninuman.

At walang pag-aalinlangang ipakita sa mundo
at ipadama na kayo’y ipinagmamalaki ko….
na di kayang limutin hanggang sa pagtanda ko
dahil may magulang na nagmahal sa isang tulad ko
at walang hihigit na magulang kundi kayo.

Mula kay: Joanalyn A. Mapilar

Leave A Reply

Your email address will not be published.