Tula para sa kaibigan

0 850

Tunay na Kaibigan

Sa dinami-rami ng tao sa mundo

Mahirap makahanap ng kaibigang totoo

Sa walong bilyon na nabubuhay na tao

Saan makakahanap ng tunay na katoto

Marami diyan akala mo ay kaibigang tunay

Nung lumaon malalaman mo may iba palang pakay

Personal na dahilan ang kanyang mithiin

Mag-ingat ka baka ika’y kanya lamang gagamitin.

Meron din naman akala mo’y kakampi

Siya ay kakampi kapag ika’y may katunggali

Pero wag ka sanang minsan ay magkamali

Baka isang araw wala na sa iyong tabi

Mag-ingat din tayo sa mga mapagkunwari

Kapag kaharap ka’y maganda ang sinasabi

Pero kapag nakatalikod ka sa ganitong uri ng tao

Sa likod mo ay kahol ng kahol na parang aso

Anu nga ba sa tingin ko ang tunay na kaibigan

Tingin ko madali lang natin iyan malalaman kaibigan

Tunay na kaibigan, laging nariyan

Sa oras ng ligaya o kalungkutan man.

Siyang kaibigan na hindi kailanman aalis

Magpapahid ng luha, aalisin ang iyong dungis

Sa iyong kahinaan ay sandigan ng lakas

Kasama mo sa problema hanggang ito ay malutas.

Ang isang kaibigan ay malawak ang tanaw

Suporta ay nariyan, laging nag-uumapaw

Gagabayan ka at hindi pababayaan

Ikaw ay aakayin, kasama mong tutungo sa paroroonan

Siyang kaibigan na hindi ka kukunsintihin

Kapag katangahan na ang iyong gawain

Tatapikin ka sa balikat upang iyong alalahanin

Hoy Tol! Gumising ka buhay mo ay wag sirain

Ito sa tingin ko ay ilan lamang na aspeto

Para malaman kung ang kaibigan ay totoo

Siyang kaibigan kung kailangan ay lilitaw

Hindi tulad ng anino na nariyan lang kapag may araw

Mula kay: Semidoppel

You might also like
Loading...