Halimbawa ng Dagli

Ang dagli quick/flash fiction ay uri ng kwento na mas maiksi pa sa maikling kwento. Kadalasan ay hindi ito lalampas sa 1,000 salita, ang iba naman ay pinipilt pang paikliin ito sa loob ng 200 salita. Layunin nitong magkwento nang hindi naisasakripisyo ang kabuuan ng mga pangyayari sa pinakakaunting salita.

Sa pahinang ito mababasa ang mga halimbawa ng dagli. Kung may nais kang imungkahi na talumpati ay maaaring makipag-ugnayan sa amin dito.


Follow by Email