Browsing Tag

anyong lupa at anyong tubig

Anyong Lupa

Ano ang anyong lupa Ang anyong lupa o yamang lupa ay isang buong heograpikal na yunit na kadalasang nakikita sa taas ng isang lokasyon o tanawin. Nakikita rin ito sa pinakamababang

Anyong Tubig

Ang anyong tubig/yamang tubig o body of water ay may iba't ibang sukat at itsura. Tubig ang sumasakop sa planeta kaya naman marami ang mga klase ng anyong tubig na makikita sa iba’t ibang