Sanaysay tungkol sa Wikang Katutubo

|

Basahin ang mga halimbawa ng sanaysay sa ibaba. Isinulat din namin ang aming masasabi sa bawat sanaysay.

Sanaysay tungkol sa wikang katutubo: tungo sa isang bansang Pilipino 

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Ang wikang katutubo ay hindi maikakailang patungo pa sa direksyon ng intelektwalisasyon ngunit hindi ito ibig sabihin na hindi mainam na lengguwahe ang wikang katutubo sa pananaliksik. Napakayaman ng ating kultura’t lengguwahe; kung gagabayan nati’y mapabibilis ang paggamit ng wikang katutubo sa pag-aaral.

Layunin ng may-akda na ipakita ang daan ng wikang katutubo patungo sa pagiging intelektwalisado.

Katutubong wika: ugat ng yaman ng Pilipinas

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Ang Pilipinas ay may isang daan at tatlompung katutubong wika. Lima sa mga ito ay malapit nang mamatay. Nais ipabatid ng sanaysay ang importansya ng isang katutubong wika sa pagpapalaganap ng isang kabuuang lenggwahe at sa paghubog ng pagkatao ng Pilipinas.

Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Pilipino

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Hindi magkandamayaw ang dami ng mga sanaysay at babasahin tungkol sa pagpapahalaga ng lenggwaheng Pilipino ngunit hindi rin lahat ng mga Pilipino’y may kamalayan at access sa mga impormasyong ito. Ang pinakamainam ma gawai’y gawing araw-araw ang paggamit ng sariling lengguwahe. Layunin ng sanaysay na ipakit kung bakit ang wikang katutubo ay hindi dapat kinakalimutan at bagkus kay ipaalam sa iba.


Ano ang iyong masasabi? I-komento ito sa ibaba.

Kung nais mong magsumite ng sarili mong sanaysay tungkol sa wikang katutubo, maaari mo itong ipasa sa amin dito.

+1
6
+1
10
+1
5
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
Follow by Email