Sanaysay tungkol sa wika

|

Basahin ang mga halimbawa ng sanaysay tungkol sa wika sa ibaba. Isinulat din namin ang aming masasabi sa bawat sanaysay.

Filipino: Wika ng Karunungan

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Colonial mentality. Isang nakalalason na pag-iisip na nakaukit sa isipan ng mga Pilipino dahil sa ilang taong pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas. Dahil rito’y mas tinangkilik ng mga Pilipino ang lenggwaheng Ingles, na kung saan ay binabalot nila sa kaisipang ang pakikipagtalastasan sa Ingles ay nararapat upang mapabuti ang mga internasyunal na interaksyon.

Pinapakita ng sanaysay na ang wikang pambansa ay hindi dapat kalimutan at sa halip ay tangkilikin sapagkat nakaukit dito ang taon taong kultura at kasaysayan ng ating bansa.

Isang Pasasalamat sa Wikang Filipino

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Ang Pilipinas ay isang bansa na binubuo ng napakaraming pulo na binubuo ng iba’t ibang mga kultura at lenggwahe. Dahil dito, ang konsepto ng lenggwaheng Filipino ay napakatalino’t espesyal sapagkat pinakikita nito ang pagbubuklod ng Pilipinas.

Pinakikita ng sanaysay ang kahalagahan ng wikang pambansa at kung bakit dapat itong alalahanin at irespeto dahil minsan, tayo rin ang lumalapastangan dito.

Isang Sanaysay para sa Wikang Pambansa-Filipino

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Alam ng lahat ng mga Pilipino ang wikang Filipino ngunit hindi alam ng lahat kung saan ito nanggaling o kung bakit ito nagawa. Ang wikang pambansa ay higit pa sa pananalita at porma ng komunikasyon: isa itong dyamante ng Pilipinas.

Tinuturo ng sanaysay ang kagandahan ng wika at ang kasaysayan sa likod nito.


Ano ang iyong masasabi? I-komento ito sa ibaba.

Kung nais mong magsumite ng sarili mong sanaysay tungkol sa wika, maaari mo itong ipasa sa amin dito.

+1
0
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email