Sanaysay tungkol sa Sarili

|

Basahin ang mga halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili sa ibaba. Isinulat din namin ang aming masasabi sa bawat sanaysay.

Sino Ako?

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Madalas nating naririnig ang pananaw ng iba kagaya ng pamilya, kaibigan, o ‘di kaya’y estranghero sa ating sarili. Ang mga impresyon nito’y pwedeng paiba iba, depende sa panahon kung kailan mo nakatagpo ang mga ito. 

Nais maihatid ng sanaysay ang mensaheng habang nakikita ng lahat ang iyong personalidad at pagkatao, tanging ikaw lamang ang lubusang nakaaalam sa iyong sarili kung kaya’t huwag ibahin ang sarili o pilitin ang sarili sa gusto ng iba.

Ang aking sarili

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Kung bibigyan ka ng trabahong ipakilala ang iyong sarili, paano mo ito ipakikilala? Ano ang gagawin mo? Sasabihin? Papaano mo ihaharap ang sarili sa iba?

Pinakikita ng sanaysay ang desktriptib na pagpapakilala sa sarili na kung saan ay mahihinuha ng mga mambabasa ang mga tanong ng pagkatao.

Ano ang pinagsasasabi mo tungkol sa kung sino ka?

Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng sanaysay. Nasa ibaba ang aming komento ukol dito.

Sa makamundong panahon ngayon na kung saan ay laganap ang masasamang pangyayari, hindi na nalalayo ang katotohanang unti unting kinikwestyon ng lahat kung sino nga ba sila. Ang tanong: kasama ka ba?

Pinakikita ng sanaysay na piliin at kilalanin ang sarili sa lahat ng panahon at pahalagahan ito nang walang pagdududa.


Ano ang iyong masasabi? I-komento ito sa ibaba.

Kung nais mong magsumite ng sarili mong sanaysay tungkol sa sarili, maaari mo itong ipasa sa amin dito.

+1
2
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email