Salawikain tungkol sa pag-ibig

0 0
  • Ang pagsintang labis na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.
  • Batang puso, madaling marahuyo.
  • Ang pag-aasawa ay hindi biro, hindi tulad ng kanin mailuluwa kung mapaso.
  • Pagkahaba-haba man ng prusisyon sa simbahan din ang tuloy.
  • Walang matiyagang lalake, sa pihikang babae.

 

Mula sa: philippinehistory

Leave A Reply

Your email address will not be published.