Salawikain tungkol sa kabataan

0 0
  • Ang batang matigas ang ulo ay mahirap mapanuto
  • Kung ibig ng karunungan habang bata ay mag-aral, kung tumanda’y mag aral man mahirap nang makaalam
  • Ang kabutihan ng ugali ay lalong higpit sa salapi
  • Buntong-hiningang malalim, malayo ang nararating
  • Ang halik na matunog sa dibdib ay di taos

 

Mula sa: brainly

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.