Salawikain tungkol sa edukasyon

0 1
  • Ang isip ay parang itak, sa hasa tumatalas.
  • Ang taong mapagtanong, daig ang marunong.
  • Ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw.
  • Ang karunungan ay kayamanan gamitin sa kabutihan.

 

Mula sa: philippinehistory

Leave A Reply

Your email address will not be published.