Paruparong Bukid Lyrics

|

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8LU6NswiDQ

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email