Ano ang Parabula?

|

Ang parabula o parable ay isang kadalasang maikling kwentong nagpapakita ng relihiyoso at mabuting kaugalian. Sa bibliya, kadalasang ginagamit ni Hesus ang mga parabula sa kanyang pagtuturo bilang paghahambing sa mga espirituwal na pangyayari at sa mga pangyayari sa lupa upang madaling intindihin ng kanyang mga tagasunod.

Kilala ring tawag sa parabula ang talinghaga.

Ang parabula ng Mabuting Samaritano at Alibughang Anak ay dalawang halimbawa ng maraming parabula na iniuugnay kay Hesus.

Mga halimbawa ng parabula:

+1
40
+1
21
+1
18
+1
4
+1
7
+1
1
+1
1
Follow by Email