Panghalip Worksheet #1

|

Panuto: Piliin ang tamang panghalip ang mga patlang upang makumpleto ang pangungusap.

ANG MENSAHE NI MIKO KAY ISKO

Minamahal kong Isko,

Kamusta ka na Isko? Mabuti naman (ako, ikaw) dito sa bahay. Dumaan kanina (ito, dito) si Kelly at may bitbit na laruang hugis…. (isa, lahat) nga bang hugis (iyon, doon)? Ah tama! Isang laruang hugis buto ang ibinigay sa (akin, ako) ni Kelly.

Habang (tayo, ikaw) ay nasa paaralan ay (kami, sila) na muna ni Kelly ang naglalaro.

(Sinong, Anong) oras matatapos ang klase mo? Gusto ko sana makipaglaro sayo kasama ang (isa, lahat) ng kaklase mo. Sigurado (ikaw, ako) na magiging masaya ang ating paglalaro.

Hanggang dito na muna Isko. Hihintayin ko ang iyong pag-uwi! Arf-Arf!

Nagmamahal,

Miko

Panuto: Isulat ang mga panghalip mula sa kahon sa tamang kolum.

kami ito paano
diyan bakit kailanman
ano sinuman sila
kailan tayo bawat isa
madla niyan doon
Panghalip Panao Panghalip Pananong Panghalip Pamatlig Panghalip
Panaklaw
       
               
                                                       

Panuto: Mula sa mga panghalip sa kolum, mamili ng tigdalawang halimbawa sa bawat panghalip at gamitin ito sa pangungusap.

Panghalip Panao:

___________________

______________________________________________________________________________

___________________

______________________________________________________________________________

Panghalip Pananong:

___________________

______________________________________________________________________________

___________________

______________________________________________________________________________

Panghalip Pamatlig:

___________________

______________________________________________________________________________

___________________

______________________________________________________________________________

Panghalip Panaklaw:

___________________

______________________________________________________________________________

___________________

______________________________________________________________________________

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email