Panghalip Panao Worksheet #2

|

Narito ang libreng Panghalip Panao Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


A. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Piliin ang tamang panghalip sa bawat bilang at isulat ito sa patlang.

(Siya, Akin) 1. ____________________ ang paborito kong artista.

(Kami, Ikaw) 2. ____________________ ba ang bago naming kaklase?

(tayo, ka) 3. Sasama ____________________ ba sa paglalakbay-aral bukas sa Avilon Zoo?

(niya, sila) 4. “Handang handa na  ako sa paligsahan bukas!” sabi ____________________.

(Kayo, Iyo) 5. ____________________ ba ang mga ikatlong baitang?

(kanila, mo) 6. Sa ____________________ ang nakaparadang pulang kotse.

B. Gamitin ang mga sumusunod na panghalip sa sariling pangungusap.

1. ka 2. atin 3. akin
4. niya 5. nila 6. ko
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email