Panghalip Pamatlig Worksheet

|

Narito ang libreng Panghalip Pamatlig Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


A. Panuto: Isulat kung ito, nito, o dito ang nakasalungguhit na salita o parirala.

________________ 1. Ang singsing ay bigay sa akin ni Lola.

________________ 2. Kumakain si Marie ng chicharong bulaklak.

________________ 3. Malinis at maayos na ang tulugan ng aso.

________________ 4. Magkikita kami ng mga kaibigan ko sa SM.

________________ 5. Sino ang may-ari ng bagong sasakyan?

B. Panuto: Isulat kung iyan, niyan, o diyan ang nakasalungguhit na salita o parirala.

________________ 6. Sa kanto lamang ako bababa.

________________ 7. Bumili si Nico ng bagong cellphone.

________________ 8. Si Stella ang bago kong matalik na kaibigan.

________________ 9. Ang mga bata ay naghanda ng regalo para sa kanilang mga guro.

________________ 10. Naglalaro ang magpinsan sa bakuran.

C. Panuto: Isulat kung iyon, niyon, o doon ang nakasalungguhit na salita o parirala.

________________ 11. Itinago ni nanay ang mga laruan ko sa kanyang kuwarto.

________________ 12. Si Harry Potter ay sikat na karakter mula sa mga libro ni J.K. Rowling.

________________ 13. Napundi na ang ilaw sa aming silid-aralan.

________________ 14. Ang Chocolate Hills ay isang sikat na burol sa Bohol.

________________ 15. Isinugod sa ospital ang aking anak dahil sa mataas na lagnat.

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Follow by Email