Pang-angkop Worksheet

|

Narito ang libreng Pang-angkop Pamatlig Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


A. Isulat sa patlang ang tamang pang-angkop (-ng, -g, o na).

1. Bumili ako ng masarap ___________ almusal.

2. Mahilig siya magbasa ng mga kwento ___________ bayan.

3. Si Benjamin ang ikalawa ___________ anak ni Ginang Garcia.

4. Magkaibigan ___________ tunay sina Luca at Miguel.

5. Ang mga isda ay mabilis ___________ lumalangoy sa dagat.

6. Mabilis ___________ nagbabasa ng libro ang ikatlong baitang.

7. Narinig mo ba ang maganda ___________ musika na iyon?

B. Gumawa ng pangungusap gamit ang tatlong pang-angkop.

1. ­-ng­ ________________________________________________________

2. –g _________________________________________________________

3. na _________________________________________________________

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
Follow by Email