Ano ang pandiwa? Kahulugan at halimbawa nito

|

Ang pandiwa o verb sa Ingles ay ang mga salitang nagsasaaad ng kilos o nagbibigay buhay sa mga salita. Mayroong dalawang uri at tatlong aspekto ang pandiwa.

Dalawang uri ng pandiwa:

1. Palipat (transitive verb)

Ito ay mga pandiwang nangangailangan ng tuwirang layon (direct object). Ito ay kadalasang pinangungunahan ng pang-ukol na ng, sa, o kay

Halimbawa:

Nagsampay ng damit si Maria.

Nagbigay ng pera sa akin si lola.

2. Katawanin (intransitive verb)

Ito ay mga pandiwang hindi nangangailangan ng tuwirang layon (direct object).

Halimbawa:

Kumakanta ang bata.

Nagluluto si Santiago.

Tatlong aspekto ng pandiwa:

  • Pangnagdaan (past tense) – ito ay nagsasaad na tapos na ang kilos
  • Pangkasalukuyan (present tense) – ito ay nagsasaad na kasalukuyang ginagawa ang kilos
  • Panghinaharap (future tense) – ito ay nagsasaad na gagawin pa lamang ang kilos

Pangnagdaan

Pangkasalukuyan

Panghinaharap

naglaro

nagsalita

lumangoy

kumain

natulog

nadapa

naglalaro

nagsasalita

lumalangoy

kumakain

natutulog

nadadapa

maglalaro

magsasalita

lalangoy

kakain

matutulog

madadapa

+1
3
+1
2
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Follow by Email