Pamahiin sa kamatayan, patay, o libing

0 1,866
 • Iwasang mauntog ang kabaong kapag inilalabas ng bahay para hindi mahirapan ang kaluluwa ng namatay.
 • May namatay na mahal sa buhay pag nakaamoy ng kandila o bulaklak.
 • Bawal magpatay ng manok kung hindi pa nakakapagbabang luksa.
 • Hindi dapat magwalis kapag may patay sa bahay.
 • Pagmaglalagay ng Rosary sa kamay ng namatay, siguraduhin daw na ito ay pinatidKasi daw bakadaw magsunod sunod ang patay sa pamilya
 • Huwag kumanta habang nasa harap ng kalan dahil maagang mamamatay ang mapapangasawa.
 •  Laging dalhin ang kabaong palabas ng bahay, simbahan o punenarya una ang ulunanMaiiwasannito ang pagbabalik ng kaluluwa ng namatay.
 • Huwag matutulog na paharap sa pinto dahil hihilahin ni kamatayan.
 • Bawal magpapakuha ng larawan na tatlo lamang dahil mamamatay ang nasa gitna.
 • Kailangang gumising kapag may dumaang karo ng patay dahil baka isama ng namatay.
 • Kapag mayroong pumasok na paniki sa loob ng inyong tahanan, ito ay nangangahulugang mayroong taong mamamatay.
 • Sa martsa ng libing, ang isang lalaki na may buntis na asawa ay hindi dapat magbuhat ngkabaongBago siya umuwi, siya ay dapat na magsindi ng sigarilyo mula sa apoy ng “gate” ngsementeryo upang mapaalis ang mga espiritu ng mga patay
 • Paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ng mga namatay na sanhi ng krimen.
 • Magpalit agad ng damit pagkagaling sa burol o pakikipaglibing.
 • Huwag patutuluin ang luha sa salamin ng kabaongKapag ito ay nangyari, ang patay na tao aymagkakaroon ng mahirap na paglalakbay sa kabilang daigdig.
 • Masama ang magdala ng pagkaing nanggaling sa bahay na mayroong nakaburol sapagkat mamatayan rin ang isang kasambahay.
 • Palipasin ang tatlong araw bago maligo kapag namatayan.
 • Kung sa bahay daw ibinurol ang patay bawal daw maglinis o magwalisDadamputin lang dawdapat ang mga dumi.
 • Masamang pumutak ang inahing manok kung gabi sapagkat malamang na mayroong mamatay sa inyong lugar.
 • Ang sinumang magnakaw ng abuloy o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw sa habambuhay.
 • Magsiga sa harap ng bahay ng namatay para maging gabay nito sa pag-akyat sa langit.
 • Kapag mayroong puting paru-paro sa inyong tahanan habang mayroong nakaburol, ibig sabihin ay malinis ang kaluluwa ng taong namatay.
 • Kapag nagbungkal ng butas na libingan na mas malaki pa kesa sa kabaong, ito ay magiging sanhing pagsali ng isang malapit na kamag-anak sa libingan ng patay.
 • Dapag nanaginip na nalalagas ang ngipin ay may kamag-anak na mamamatay.
 • Huwag lumapit sa patay kapag may sugat dahil hindi ito gagaling.
 • Sa libing, kailangang ihakbang ang mga bata sa ibabaw ng hukay ng yumao upang huwag itong balikan ng kaluluwa ng taong namatay.
 • Ang kabaong ay dapat na gawin sa tamang sukat ng namatayKung hindi, ang isang kasapi ngpamilya ng namatay ay mamamatay sa loob ng mabilis na panahon
 • Pagsasabog ng asin o bigas sa kabahayan ng namatay upang itaboy ang espirito.
 • May mamamatay na mahal sa buhay kapag naggupit ng kuko sa gabi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.