Pamahiin sa buntis

0 401
 • Kapag madalas na pumintig ang kaliwang bahagi ng tiyan ng isang buntis, siya ay magkakaanak ng babae. Kabaligtaran naman kapag sa kanan.
 • Masama ang magpakumpuni ng bahay kapag ang isang maybahay ay buntis dahil tiyak na mahihirapan itong manganak.
 • Ang isang punong kahoy na maraming bunga ay malalanta at titigil sa pamumunga kapag ang bunga nito ay napaglihian ng isang buntisKailangang ihian ng kanyang asawa ang puno upang bumalik ito sa dating sigla.
 • Ang sinumang lalaki ay maglilihi kapag nahakbangan ng kanyang asawang naglilihi.
 • Kapag pinagtawanan ng isang buntis ang isang taong may kapansanan, ang kanyang magiging anak ay magkakaroon din ng ganoong kapansanan.
 • Kailangang gumapang pababa ng hagdan ang isang lalaki na nahihirapan sa panganganak ang asawa upang mapadali ang pagsisilang.
 • Kapag buntis ang babae lalo at nakatira sa malalayong baryo ay kailangang mag-ingat sa tiktik.
 • Kapag pinalo ng buntis ang isang hayop ay ganoon din ang magiging mukha ng sanggol na kanyang ipinagbubuntis.
 • Kapag mayroong nagaganap na eklipse, kailangang magsilabas ng bahay ang mga buntis upang hindi maging abnormal ang kanilang magiging anak.
 • Paglihihan ang mga taong magaganda at gwapo para maging maganda at gwapo rin ang isisilang na anak.
 • Kung mayroon kang kasambahay na buntis, masama ang pumatay ng tuko sapagkat malamang na mamatay rin ang sanggol sa kanyang sinapupunan.
 • Kapag ngumiyaw ang pusa sa harap ng isang bahay, may babaing buntis sa bahay na iyon.
 • Masama sa isang buntis ang maupo sa hagdan ng bahay.
 • Ang babaeng buntis na mahilig kumain ng kambal na saging ay mag-aanak ng kambal na sanggol.
 • Bawal tumambay sa pintuan ang bisita ng buntis. Sa halip ay agad na pumasok sa loob ng bahay ang bisita upang hindi mahirapang manganak ang buntis.

Leave A Reply

Your email address will not be published.