Pamahiin sa bagong taon

0 370
 • Sa eksaktong alas dose ng bagong taon ay lumundag ng tatlong beses para tumangkad.
 • Magkakaroon ng suwerte kapag lalaki ang unang nakasalubong sa araw ng bagong taon.
 • Huwag gastusin ang perang papasok sa bagong taon.
 • Tiyaking puno ang mga lalagyan ng bigas at asin sa paglipat ng bagong taon upang maging masagana ang darating na taon.
 • Mas mabuti na makakita ng pera sa Araw ng Bagong Taon sa halip na gastusin ito.
 • Magsiga eksaktong alas dose nang paglilipat ng taon upang itaboy ang masasamang espiritu.
  Magsuot ng mga damit na masaya ang kulay at may mga disensyong bilog sa pagsalubong sa bagong taon para suwertihin.
 • Para maging masagana ang buhay, maglagay ng isang dosenang bilog na mga prutas sa mesa sa pagsalubong sa bagong taon.
 • Anuman ang iyong ginagawa o nararamdaman sa Araw ng Bagong Taon ay magpapatuloy sa buong taon.
 • Buksan ang mga pinto at mga bintana sa pagpasok ng bagong taon para pumasok ang mga biyaya.
 • Bawal maligo sa araw ng bagong taon.
 • Kapag malungkot sa araw ng bagong taon ay magiging malungkot sa buong taon.
 • Magdadala ng suwerte kapag bumati ng “Happy New Year” sa bawat masalubong sa araw ng bagong taon.
 • Magpaputok ng malalakas sa bagong taon upang itaboy ang malas.

Leave A Reply

Your email address will not be published.