Kilala ang mga kalalakihan sa ating lipunan bilang mga breadwinners ng pamilya. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nagtatrabaho kaya naman ay naging sentro ng kanilang buhay ang pamilya, pagtatrabaho at pagiging productive, at iba pang mga gawain na may kinalaman sa family responsibilities. Kung may
Read More...
Ang pag-inom ng labis na alak ay nagsasanhi ng masama  at negatibong epekto sa katawan. Ang alak ay isang drug dahil ito ay itinuturing depressants na syang nagpapabagal ng vital functions sa katawan na kung saan nagreresulta ito sa slurred speech, unsteady movement, disturbed perceptions at
Read More...
Nang ang malaking Bundok sa gitna ng pulong Luzon ay hindi pa kilala sa pangalang Banahaw, gayon din ang tahanang natatayo sa paanan at liblib, ay marami nang pook ang pinaninirahan ng mga tao. Lubha pa yaong mga lunsod na malapit sa ilog. Sa maraming mag-aanak na doo’y ay kabilang ang mag-asawa
Read More...