Liham Pangangalakal

0 224

Halimbawa ng Liham Pangangalakal #1

#435 Phase 2, Cool Subd.
Barangay Caniogan,
Pasig City
Enero 25, 2010

G. Jace Wayland
Supervisor
Big Apple Express Spa
C. Raymundo, Pasig City

Mahal na G. Wayland:

Nabasa kop o sa pahayagang Philippine Daily Inquirer na kayo po ay naghahanap ng isang graphic artist. Ninanais ko pong mag-apply sa posisyong ito. Ayon po sa hinihiling, nakapaloob po sa envelope na ito ang resume at 2×2 pictures. Ako po ay may edad na 15 at may tangkad na 5’7, may kayumangging kompleksyon at may malusog na pangangatawan.

Kasalukuyan po akong nag-aaral sa Rizal High School at nasa ikatlong taon ng sekondarya. Noong ako po ay nasa ika-limang baitang, nahalal po ako bilang president ng klase at treasurer naman noong ako’y nasa unang taon ng sekondarya at maski sa kasalukuyang taon. Nakasali na po ako sa mga paligsahan na may kinalaman sa sining tulad ng “T-Shirt Painting Contest” na kung saan nanalo ako ng consolation prize at “Pot -Painting Contest” na naganap sa aking paaralan. Ako po ang top 1 sa aming klase noong ako ay nasa ika-lima at ika-anim na baitang. Naniniwala po ako na kung may imahinasyon kang malawak at malikhain ay siguradong matutupad ang mga pangarap mo.

Maaari niyo po akong makausap sa kahit anong oras sa aking email account na email_address@yahoo.com at sa numero na 09291823145.
Maraming salamat po sa oras na ibinigay mo sa pagbasa ng aking liham.

Lubos na gumagalang,

ANNABETH CRAWFORD

Mula kay: Janah Bonifacio


Halimbawa ng Liham Pangangalakal #2

506 Lakas St.
Bacood, Sta.Mesa
Ika-10 ng Setyembre,__

Ang Dekano
Kolehiyo ng Businesss Administration
Pamantasan ng Santo Tomas

Ginoo:

Katatapos ko po lamang sa haiskul at nagbabalak na mag-aral sa inyong pamantasan. Nais ko pong magpatala sa Kolehiyong Businesss Administration. Maaari po bang malaman kung kailan at saan kayo magbibigay ng pagsusulit sa mga bagong magpapatalang mag-aaral? Nais ko rin pong malaman kung anu-ano ang mga kailangang dalhin bago makapagsulit at gayon din ang halagang ibabayad sa application form.

Ipinaaabot ko po ang taos-puso kong pasasalamat.

Magalang na sumasainyo,

Luz Del Mundo

Mula kay: Josephine Araza Babila

Leave A Reply

Your email address will not be published.