Liham Pagtatanong

0 1,068

Halimbawa ng Liham Pagtatanong #1

Setyembre 30, 2010

Business Loan Officer
Bank of the Philippine Islands
Las Pinas City

Kagalang-galang na Business Loan Officer:

Magandang Araw! Ang layunin ng liham na ito ay para sa stado ng aking negosyo. Ang aking negosyo ay nangangailangan ng 100,000Php – 300,000Php na karagdagang puhunan upang matulungan po itong lumago at mag patuloy na mag serbisyo hangang sa susunod nataon.

Kung mangyari po lamang ay padalhan nyo po ako ng mga importanteng importasyonpara makakuha ng load para sa aking negosyo. At lalo na gusto ko malaman angsistema o paraan ng pagpapautang ninyo sa isang negosyo. Ano ang mga kailanganngpapeles at ang kaparaanan ng pagbabayad.

Kung kailangan pa ng inyong kumpanya ang iba pang detalye ng AIXSHOPAVENUE ay maari ninyo ako ng tawagan upang mabigay ang tamang impormasyon na hinihingi.0927-1234-564 ang aking numero kahit ano mang oras ay maari ninyo akong tawagan.

Lubos na gumagalang,

Bernadette, Bregania C.AIXSHOPAVENUE Ower

Mula kay: Maemae Canata-Bregania

Leave A Reply

Your email address will not be published.