Kongkreto at Di Kongkretong Pangngalan Worksheet

|

Narito ang libreng Kongkreto at Di Kongkretong Pangngalan Worksheet (Kasarian ng Pangngalan) para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


Panuto A: Basahin ang mga pangungusap at bilugan ang mga salitang kongkreto o di-kongkreto. Isulat sa patlang ang K kung ito ay kongkreto at DK kung ito ay di-kongkreto.


Halimbawa: ___K___ Ang batang babae ay may hawak na bulaklak.

_______ 1. Masakit para kay Bea ang mga sinabi ni Glenn.

_______ 2. Maaari ba akong makitawag sa iyong telepono? Tatawagan ko lamang si nanay.

_______ 3. Ipinakita sa akin ni Tin ang bago niyang bag.

_______ 4. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.

_______ 5. Laging sinasabi ng aking magulang na gumalang ako sa mga nakakatanda.

Panuto B: Isulat sa tamang tsart ang mga salitang nasa kahon.

upuan                             damit                           malamig

         kasipagan                      gamot

kabutihan                  eroplano                   orasan

respeto             kagitingan

KONGRETODI-KONGKRETO
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
3
Follow by Email