Kongkreto at Di Kongkretong Pangngalan Worksheet (Kasarian ng Pangngalan)

Narito ang libreng Kongkreto at Di Kongkretong Pangngalan Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.


Panuto A: Basahin ang mga pangungusap at bilugan ang mga salitang kongkreto o di-kongkreto. Isulat sa patlang ang K kung ito ay kongkreto at DK kung ito ay di-kongkreto.


Halimbawa: ___K___ Ang batang babae ay may hawak na bulaklak.

_______ 1. Masakit para kay Bea ang mga sinabi ni Glenn.

_______ 2. Maaari ba akong makitawag sa iyong telepono? Tatawagan ko lamang si nanay.

_______ 3. Ipinakita sa akin ni Tin ang bago niyang bag.

_______ 4. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.

_______ 5. Laging sinasabi ng aking magulang na gumalang ako sa mga nakakatanda.

Panuto B: Isulat sa tamang tsart ang mga salitang nasa kahon.

upuan                             damit                           malamig

         kasipagan                      gamot

kabutihan                  eroplano                   orasan

respeto             kagitingan

KONGRETODI-KONGKRETO

Ang worksheet na ito ay orihinal na gawa ni
Binibining France

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
3
Loading...